logo e-kronika obce Zvíkovec
     
úvodem

Vítáme Vás v sekci ELEKTRONICKÁ KRONIKA OBCE ZVÍKOVEC

Po dlouhé přestávce navazujeme na tradici obecních kronik,i když ne již formou psané tlusté knihy, ale v moderní elektronické verzi.

Kronika mapuje dění v obci od roku 2002. Obecní život v předcházejících letech nebyl, bohužel, zaznamenáván. Starší písemné kroniky jsou uloženy v národním archivu.

Informace v kronice vycházejí z obsahu webových stránek. Na jejich základě chronologicky zaznamenáváme události, k nimž v obci došlo, které jsou zajímavé a důležité. Dozvíte se tak, co se v jednotlivých měsících roku stalo, kdo se narodil, kdo zemřel, co pořádají hasiči nebo Zvíkovecké ženy a podobně.

Protože život v obci je stále rozmanitější a bohatší, a do dění se zapojuje více občanů i návštěvníků, chceme vytvořením této sekce zviditelnit naši obec a uchovat informace pro další generace i pro oživení našich vzpomínek.

Zapisující kronikář: Jakub Tjutčev


 

rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 úvodem ... zpět na www.zvikovec.cz