logo e-kronika obce Zvíkovec
     
rok 2007

LEDEN

1.ledna se změnil název Ústavu sociální péče na "Domov Zvíkovecká kytička".

11.ledna vykradena hospoda U šesti trampů a U Nejdeckých

zvětšit obrázek v novém okně

11.ledna silný vítr

11.ledna se konala vernisáž výrobků děvčat z Kytičky v rokycanském museu. Akce se zúčastnilo i obecní zastupitelstvo.

zvětšit obrázek v novém okně

12.ledna díky příspěvku Domova Zvíkovecká kytička hasiči získali nové čerpadlo, proudnice, opasky, lezecké postroje a lano. Většina by měla být použita do přestavované Pragovky POKY.

17.ledna se opět jelo pro další Pragovku (chemická cisterna) od vojáků. Do Olomouce vyrazila posádka ve složení Igor, Jakub, Lukáš Tjutčevovi, Láďa a Petr Uhrovi a pan Jelínek z SDH Skomelno. Na místo předání byl objednán kamión, na který se po částečném zprovoznění naložila Pragovka a vyrazilo se do vojenské základny ve Vyškově, kde proběhlo další předání "Vejtřasky" (pojízdné dílny), tentokrát hasičům ze Skomelna. Poté následovala cesta zpět domů.
Jelikož byla nutná k vykládce aut nájezdová rampa, skládala se až 19.ledna v obci Těškov. Po další malé údržbě bylo auto schopné jet po vlastní ose v doprovodu hasičského Formana až na Zvíkovec. Cisterna se bude částečně upravovat pro použití hasičů.

18.ledna se celou republikou prohnal orkán s názvem Kyril. Na Zvíkovci nezpůsobil žádné velké škody. Popadalo pouze pár stromů a tašek ze střech

19.ledna zakoupili hasiči novou motorovou pilu značky Stihl.

zvětšit obrázek v novém okně

21.ledna byla poprvé použita hasičská pila i dovezená cisterna. Posloužily k odstraňování padlých stromů po vichřici v kempu u Varských a na cestě do Podmokel.
Zúčastnění hasiči: Řezáč Václav, Chrz Pavel, Burget Pavel, Láďa, Petr, Václav Uhrovi, Jakub, Lukáš, Igor Tjutčevovi.

zvětšit obrázek v novém okně

24.ledna napadlo letos nejvíce sněhu (30cm), sněžilo celou noc i přes den.

27.ledna zkoušeli hasiči průjezdnost obou Vejtřasek (POKA, cisterna) kolem hřiště po cestě k řece. Místy bylo naváto kolem jednoho metru sněhu. Vozy projely bez větších problémů.

30.ledna se stěhuje Eva Drábková s dcerou a Romanem Rybou z Obecního úřadu do domu č.p.38, který pronajímá pan Pavel Toms.

ÚNOR

2.února se stěhuje do ubytovny na Obecním úřade rodina Říhových z Líšné.

7.února proběhla další prohlídka vojenské techniky v Hranicích na Moravě. Jednalo se o Pragu V3S s hydraulickou rukou, která by měla nahradit současnou dosluhující Avii. Do konce dubna by mělo být auto převezeno na Zvíkovec.

zvětšit obrázek v novém okně

8.února zakoupili hasiči tři nové ochranné přilby zn. Drager. Nyní je kompletní výstroj pro tři členy (zásahové kabáty, kalhoty, přilby).

zvětšit obrázek v novém okně

17.února pořádaly Zvíkovecké ženy odpoledne maškarní diskotéku pro děti. Soutěžilo se o nejlepší masku a hodnotné ceny. Účast byla ucházející. Večer se ujali dění hasiči při každoročním bále. K tanci a poslechu hrála skupina Duo Vaškovi z Rakovníka a i tombola byla tradičně bohatá. Zábava probíhala v příjemném souznění až na občasné výtržnosti jednoho mladíka z Mlečic, kterého místní vyprovodili tradičním způsobem k okraji obce.
Nadále se pokračovalo až do ranních hodin.

19.února jela upravovaná Pragovka (POKA) na první technickou prohlídku. Dopadla úspěšně a nyní bude nadále v řešení její zařazení do evidence vozidel.

19.února zakoupili hasiči další tři dýchací přístroje Saturn od města Zbiroh.

20.února opět zapaloval trávu Václav Franče z č.p. 40, tentokrát u kravína. Požár byl v malém rozsahu, tudíž nevyjížděla ani technika.

23.února byly vykáceny čtyři lípy v aleji před kostelem a školou, jelikož byly vysazené ve velké blízkosti a koruny tak prorůstaly do sebe, což vypadalo nevzhledně a vzájemně si tak bránily v dalším harmonickém růstu.

zvětšit obrázek v novém okně
24.února káceli hasiči další stromy v parku. Jednalo se o tři suché a nebezpečné kaštany a jednu lípu.

28.února se stala dopravní nehoda na návsi v zatáčce u Baráčku. Výtečný kousek se tentokrát podařil Václavu Vondráčkovi. Se svým autem narazil do projíždějícího autobusu. Naštěstí nebyl nikdo zraněn a odnesly to jenom plechy.

BŘEZEN

8.března v rámci oslav MDŽ, který je v Čínské lidové republice považován za opravdový svátek, navštívila delegace čínských žen Domov ZK. Při této příležitosti navštívily objekt Chaloupka, kde se seznámily se životem v zařízení.  Děvčata si připravila pro návštěvu krátké vystoupení a drobné dary.

8.března se začíná po vsi spekulovat o tom, že při vyřezávání lip  před kostelem a školou byl poražen i strom s názvem Lípa svobody. Vyšel i záporný článek v novinách, ale stále není předložen žádný důkaz, že se jedná právě o tento strom. Výsledek by se měl ukázat až při vyzvednutí kořenů, kde by měl být uložen vzkaz budoucím generacím.

10.března se začala poprvé upravovat cisterna. Úpravy na Poce stále pokračují.

11.března se stala další dopravní nehoda. Mladík z Chlumu zřejmě ztratil kontrolu nad vozidlem a narazil do stromu za zatáčkou u Evy Bartoníčkové. K vážnému zranění naštěstí nedošlo a za pomoci místních hasičů bylo havarované vozidlo dopraveno až na Chlum.

11.března začali hasiči letos poprvé cvičit na okrskovou soutěž. Zatím se zdokonalovala pouze štafeta. Závěrem proběhlo malé cvičení na zvíkoveckém mostě, kde dobrovolníci slaňovali na novém vybavení dolů.

zvětšit obrázek v novém okně

12.března se narodila Anička Procházková z č.p. 72.

zvětšit obrázek v novém okně

13.března padaly v republice teplotní rekordy. Na Zvíkovci kolem 20 °C.

18.března probíhalo další cvičení hasičů v rámci přípravy na okrskovou soutěž.

22.března napouštění jímky u pana Macha v Kalinově vsi. Použitá technika: Forman 136 l, kalové čerpadlo, Praga CAS. Zasahoval: P. Uher, J. Tjutčev

25.března další cvičení hasičů v rámci přípravy na okrskovou soutěž.

27.března získala obec ocenění v soutěži Zlatý erb - Cenu veřejnosti v Plzeňském kraji. Slavnostní ceremoniál se konal na Krajském úřadě v Plzni za účasti hejtmana Petra Zimmermanna. Zúčastnili se Jakub Tjutčev, Petr Uher a Bohunka Lebedová.

zvětšit obrázek v novém okně

28.března čerpání vody z jímky u pana Macha v Kalinově vsi. Použitá technika: Škoda Forman 136 l, kalové čerpadlo

31.března školení velitelů JPO v Břasích. Zúčastnili se J.+ I. Tjutčev a L. Uher

31.března se konala členská schůze hasičů. Projednávala se příprava Velikonoční zabijačky.

DUBEN

1.dubna brigáda na návsi. Úklid ořezaných větví a následné štěpkování.

zvětšit obrázek v novém okně

2.dubna nastoupila na místo údržby obce Michaela Pěnkavová z Mlečic

2.dubna pan Václav Franče č.p 40 opět pálil listí. Tentokrát v rokli pod zámkem. Naše jednotka zlikvidovala požár do příjezdu dalších složek. Následovali Policie ČR, SDH Podmokly a HZS Radnice. Viník si vysloužil prozatím pokutu.

3.dubna se opět ujímá hospody za krámem Karel Řezáč po Evě Drábkové.

4.dubna asistence hasičů při čištění čističky u objektu Baráček.

5.dubna se konalo další zdravotní prořezávání stromů za pomoci plošiny v parku.  

5.dubna se odhlásily z trvalého pobytu Dáša a Karolína Wlachovy z č.p. 4 do Kladna.

5.dubna příprava na Velikonoční zabijačku (kotle, dřevo, technické zázemí)

6.dubna 12:30 vyhlášeno pátrání po nezvěstném panu Machovi z Kalinovy vsi. Vytvořena rojnice v okruhu 3 km od zvíkoveckého mostu. 15:00 ukončení akce, planý poplach.
Použitá technika Škoda Forman, radiostanice. Zasahoval celý sbor SDH a Policie ČR Zbiroh, Plzeň

zvětšit obrázek v novém okně

6.dubna příprava na Velikonoční zabijačku (výčep, stoly, voda .)

7.dubna se konala již tradiční akce Zabijačkové hody v hasičské zbrojnici. Sedmá hodina ranní zahájila přípravu výrobků ze dvou pašíků. Ovar, guláš, černá polévka a později i jitrničky a jelita byly letos k prodeji a tak si na nich mohli pochutnat i náhodní kolemjdoucí. Jako minulý rok i letos zavítala do našeho kraje skupina příznivců masa a piva z Holoubkova. Atmosféra byla vynikající a celý den se jedlo a pilo až do rána.

8.dubna pokračovaly hody již na sále Obecního úřadu, kde se formou zábavy opakoval sobotní den. Na stolech byly opět připraveny masné výrobky a do příznivé nálady zněly tóny a zpěv skupiny Duo Vaškovi z Rakovníka.

9.dubna probíhal úklid Obecního úřadu a hasičské zbrojnice.

12.dubna asistence hasičů při čištění odpadů v objektu Domeček.

12.dubna probíhalo cvičení hasičů na okrskovou soutěž.

13.dubna se teploměr vyšplhal až na 25° C.

15.dubna probíhalo cvičení hasičů na okrskovou soutěž.

16.dubna získávají hasiči další radiostanice. Jedna ruční typ Maxon SL 55+ a druhá mobilní typ Maxon PM 160, která bude umístěna ve vozidle Forman.

16.dubna v 19.00 hodin nahlášen požár keřů na křižovatce u zrcadel. Vyjížděla místní jednotka s vozidlem Škoda Forman a závěsnou cisternou 200l. Požár se podařilo uhasit bezprostředně po příjezdu. Následně dorazily jednotky z Mlečic a Radnic.
Použitá technika: Škoda Forman, cisterna 200l, kalové čerpadlo
Zasahoval: L.Uher, J.Fiala, J.Tjutčev, I.Tjutčev, R.Janoušek, V.Kryštůfková
Asistence: SDH Mlečice, HZS Radnice

17.dubna se konala brigáda na finální úpravy terénu dlážděné točny U Slunce.

17.dubna proběhlo školení dýchacích přístrojů Saturn ve stanici HZS Radnice
Zúčastnění: L.Uher, P.Vondráček, P.Burget, J+I+L Tjutčev

21.dubna nahlášen požár dřeva za hospodářskou budovou č.p. 45. Vyjížděla pouze místní jednotka s Pragou CAS ,DA8 a Škodou Forman. Oheň se podařilo zlikvidovat po 4 hodinách.
Použitá technika: čerpadlo PPS 12, dýchací přístroje Saturn S7
Zasahoval: L+P Uher, J+I+L Tjutčev, J.Mach, P.Vondráček, K.Řezáč, P.Janda

22.dubna probíhalo cvičení hasičů na okrskovou soutěž.

25.dubna přebíral Jiří Fiala a Jakub Tjutčev Pragu V3S s nástavbou hydraulické ruky a valníku v Hranicích na Moravě. Následně probíhal převoz na místní nádraží a naložení na vagón, který auto převeze do Kralovic.

27.dubna školení strojníků požární jednotky v Břasích. Teoretická část. Zúčastnil se Martin Procházka, Erik Kohout a Jakub Tjutčev.

28.dubna školení strojníků požární jednotky v Břasích. Praktická část - doprava vody, ovládání PPS 12. Zúčastnil se Martin Procházka, Erik Kohout a Jakub Tjutčev.

28.dubna mytí dlažby na točně U Slunce - celkové dokončení. Prováděl Pavel Janda a Láďa Uher.

29.dubna probíhalo cvičení hasičů na okrskovou soutěž.

30.dubna pálení čarodějnic v kempu U Varských. Zúčastnilo se hodně lidí, především z blízkého okolí.

KVĚTEN

1.května získali hasiči 3kusy záchranných vest a přiměšovač na pěnu.

3.května transport Pragy V3S hydraulická ruka z nádraží Kralovice do Zvíkovce.

zvětšit obrázek v novém okně

3.května asistence při řezání železa v objektu Pila Kostelík.

5.května letos se pyšní prvním místem naše mužstvo. Okrskovou soutěž v hasičském sportu, kterou pořádala obec Mlečice se skládala ze štafety na 4x100m a požárního útoku pořádala obec Mlečice. Po "objednaném" přeletu stíhaček nad hřištěm a nástupu začalo klání mezi obcemi Mlečice muži,ženy, Zvíkovec, Chlum, Podmokly a Terešov.
V prvním kole štafety byl Zvíkovec diskvalifikován i když s nejlepším časem, v druhém s již nepříliš slavnými 69 body obsadil 4. místo. Následovalo první kolo útoku, kde se naši umístili s 31 body na prvním místě. V průběhu druhého kola byla však místní jednotka odvolána k požáru v Terešově a soutěž tak byla předčasně ukončena. Jelikož Mlečice i Zvíkovec měli stejný součet bodů, rozhodoval čas požárního útoku. A tak i po předchozí "diskvalifikaci" dosáhl náš tým vrcholu.
Zúčastnili se J+I Tjutčev, P.Burget, P.Vondáček, J.Gill, M.Tokár, L.Uher, M.Procházka

12.května se hasiči zúčastnili oslav založení SDH Studená a Hlince. V tábořišti U potůčků probíhaly netradiční soutěže v požárním sportu.

zvětšit obrázek v novém okně

22.května nanášel Pavel Janda základní nástřik na Pragu DA8.

22.května doprava vody Pragou CAS do bazénu k Řezáčům č.p. 31.
Zúčastnění: Hanka Jandová, Pavel Burget a Jakub Tjutčev.

23.května přihlášena Praga DA8 (Poka) do registru motorových vozidel.

25.května doprava májky Pragou V3S HR z podmockého lesa. Strom věnovala obec Podmokly. Zúčastnění: Jiří a František Wlachovi, Jarda Ryba, Hanka Jandová, Pavel Burget a Jakub Tjutčev.

25.května psaní nápisů na silnici.

26.května se stavěla májka na návsi před hospodou. U večerního ohně se grilovaly klobásy a kuřata. Tři vypité sudy piva zaplatili hasiči ze svého rozpočtu.

27.května získali hasiči sponzorským darem od pana Igora Tjutčeva kalové čerpadlo Honda WT 30K.

zvětšit obrázek v novém okně
ČERVEN

1.června doprava vody do bazénu Pragou CAS do Podmokel k manželům Kiršovým.
Zúčastnění: Pavel Burget, Hanka Jandová a Jakub Tjutčev.

1.června doprava vody do bazénu Pragou CAS do Podmokel k manželům Kiršovým.
Zúčastnění: Pavel Burget, Hanka Jandová a Jakub Tjutčev.

4.června doprava vody do bazénu Pragou CAS do Zvíkovce k Vondráčkům.
Zúčastnění: Karel Řezáč, Petr Vondráček a Jakub Tjutčev.

4.června byl okraden partičkou Romů  Jaroslav Franče z č.p. 19. Zcizena byla motorová pila.

8.června příprava Zvíkovecké kytičky v amfiteátru.

9.června se uskutečnil patnáctý ročník Zvíkovecké kytičky a jako každý rok můžeme říci, že se vydařil. Počasí už od rána přálo všem přípravám a za svitu sluníčka bylo vše v půl druhé připraveno na zahájení country a folk festivalu ve Zvíkovci.

Po úvodním zahájení vystoupily následující kapely:
POKUS, TADY TO MÁŠ, COUNTRY JAGY, PAST, STANISLAV HALÁČEK, pan JONÁŠ, 3M SUROVÍ KOCOUŘI, kteří se umístili na třetím místě, JIŘÍ ŠMIDT obsadil druhé místo a první místo jak od poroty, tak od diváků obdržela skupina TULÁCI.
Letošní porota byla ve složení Radka Sixtová, Jan Mach, Jiří Háhner, Víťa Vacovský a pan Vonásek.
Pořadem tradičně provázel a moderoval Honza Šrámek.
Celé dění proběhlo v příjemné atmosféře, kterou pozvedly i Zvíkovecké kytičky svojí skvělou ukázkou zpěvu, nebo kapela KVINTA, která letos doprovázela program pouze jako host. Ani malá dešťová přeháňka nevzala lidem náladu a v rytmu hudby se pokračovalo až do půl osmé, kdy byl festival ukončen.
Poté následovala taneční zábava pod širým nebem. Jako každý rok se tančilo a pilo za tónů skupiny FERNET z Rakovníka až do ranních hodin.
Akci pořádaly Domov Zvíkovecká kytička a Obec Zvíkovec.

15.června na žádost obce Podmokly vyjížděla naše požární jednotka asistovat při hašení lesního požáru. Zajišťovala čerpací stanoviště u požární nádrže.

zvětšit obrázek v novém okně

21.června se na pozvání Policie ČR Zbiroh zúčastnil sbor našich hasičů výcviku při vyhledávání pěti pohřešovaných osob v lesním terénu ve spolupráci s pořádkovou službou Policie ČR a HZS Rokycany.
Zúčastnění: J+T Tjutčev, L.Uher, P.Burget

23.června po postupu z okrskového kola se náš tým přesunul na okresní soutěž na Kobylku v Liblíně. Zde naši muži obsadili z celkového počtu 10 družstev třetí a v jednotlivcích (Jakub Tjutčev) čtvrté místo.
Soutěžilo se v tradičních disciplínách:
-soutěž jednotlivců (bariéra, hadice, lávka, rozdělovač)
J.Tjutčev, I.Tjutčev, J.Gill, P.Vondráček
-štafeta 4x100 m
J.+I.Tjutčev,J.Gill,M.Tokár,P.Vondráček,P.Burget,J.Ryba,L.Uher
-požární útok
J.Tjutčev,I.Tjutčev,J.Gill,P.Vondráček,P.Burget,J.Ryba,L.Uher
Za zmínku také stojí úspěch našich okrskových soupeřek z Mlečic, které postupují z prvního místa do krajského kola v Plzni.

27.června Obec Zvíkovec pořádala zájezd pro seniory na oblíbenou skupinu Surf, která vystupovala v kulturním centru v Rakovníku.
Zorganizovala dopravu autobusem směrem od Zbiroha až na místo koncertu.
Cena zájezdu na osobu byla 150 Kč včetně vstupenky i dopravy a proto není divu, že byl celý autobus obsazen během pár dní.
Na závěr stačí dodat jen slova našeho starosty:
"Bylo to skvělé, po koncertu jsme jedli v divadelní restauraci, bylo nás 36 seniorů z Týčku, Přísednice, Drahoňova Újezda, Třebnušky, Ostrovce a Zvíkovce."

ČERVENEC

19.července po odpoledním silném větru se zlomilo několik stromů v části obce "V Kaštanech". Jednotka hasičů vyjížděla k odklizení větví z komunikace a padlého elektrického a telefonního vedení k Jandům č.p.10.
Použitá technika: Škoda Forman, motorová pila Stihl, radiostanice
Zasahoval: J+I+L Tjutčev, R.Janoušek, P.Uher

zvětšit obrázek v novém okně

20.července prováděl HZS Rokycany dořezávání stromů po vsi po předešlé vichřici.

21.července se konala svatební hostina u pana Mareše ve Zvíkovci. Ženil se jeho syn.

24.července čistili hasiči rybník + zásyp vápnem

28.července se stala dopravní nehoda u mostu přes Berounku. Zde řidič pod vlivem alkoholu nezvládl řízení a narazil do betonového sloupku, přičemž hrozilo nebezpečí uvolnění auta, které by sjelo na níže postavený karavan.

29.července se konalo první hasičské cvičení v požárním sportu zvíkoveckých žen "LASIČEK" pod vedením Ladislava Uhra.

zvětšit obrázek v novém okně
SRPEN

1.srpna probíhalo cvičení Zvíkoveckých Lasiček na soutěž Podmokelská Hasičiáda.

5.srpna probíhalo cvičení Zvíkoveckých Lasiček na soutěž Podmokelská Hasičiáda.

10.srpna přípravy na pouť

11.srpna se konala každoroční pouť. Ve 13.00 hodin byla zahájena mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde vystupoval pěvecký sbor Hlahol z Chomutova.
Hodinu poté následovalo slavnostní předání zásahového vozidla Praga V3S DA8 jednotce požární ochrany obce. Předání a křest provedla PaedDr. Jana Česká, ředitelka Domova Zvíkovecká kytička a čestná občanka obce, starosta obce Petr Uher a velitel JSDH Igor Tjutčev.
Tento automobil byl získán bezplatně od armády ČR jako polní kuchyně. Velkou částí se na přestavbě na hasičský speciál podílel Pavel Janda ze Zvíkovce. Auto disponuje 700l vody, 60l pěnidla a ostatním speciálním vybavením pro případ požáru.
V 15.00 hodin předvedl Jiří Kaše se svojí sestrou ukázku bojového umění Taekwondo. Odpoledne pokračovalo ukázkami výzbroje, výstroje a techniky Policie ČR, práce psovodů včetně ukázky výcviku psů a zadržení pachatele, zakončené besídkou o prevenci a bezpečnosti. Nechyběl ani zásah profesionálních hasičů z Radnic při vyprošťování zraněných osob z automobilu a chvíli poté ukázka zásahu zrekonstruované Pragovky při požáru automobilu místní jednotkou. Mezi těmito ukázkami soutěžily děti v různých disciplínách o ceny. V průběhu celého odpoledne byla také k dispozici výstava obrazů s motivy Zvíkovce a okolí malíře Jana Pražana v infocentru na návsi.

Večer od 20.00 hodin následovala taneční zábava se skupinou Jana Ferneta z Rakovníka.
Celý den bylo proměnlivé počasí s občasnými srážkami.

12.srpna úklid po taneční zábavě. Následně se smažily řízky u hospody. Odpolední posezení v amfiteátru.

zvětšit obrázek v novém okně

15.srpna cvičení Zvíkoveckých Lasiček na soutěž Podmokelská Hasičiáda.

18.srpna účast na oslavách 100-ho založení SDH Chlum. Zde probíhaly netradiční soutěže v hasičském sportu. Ukázky koňských stříkaček a ostatní požární techniky přítomných sborů.

18.srpna ve 22:11 náhlášen na linku 112 požár stodoly na pile pod Kostelíkem. Poprvé vyjížděla zrekonstruovaná V3S-ka DA8 spolu s Formanem a 12 člennou jednotkou. Na místě byl požár zlikvidován již v zárodku, a proto nebyl nutný zásah dalších dostupných složek. Příčinu požáru určil vyšetřovatel od nedopalku cigarety.
Použitá technika: Škoda Forman, Praga DA8, kalové čerpadlo Honda WT 30K
Zasahoval: J+I+L Tjutčev, L+P Uher, P.Vondráček, P.Janda, M.Tokár, F.Wlach, J.Fiala, P.Burget, J.Lev
Asistence: SDH Slabce, SDH Skryje, HZS Rakovník

19.srpna úklid zbrojnice a techniky po zásahu.

20.srpna proběhla kontrola HZS Plzeňského kraje s výborným hodnocením (připravenost JSDH, technika, dokumentace, prevence, atd..).

21.srpna cvičení Zvíkoveckých Lasiček na soutěž Podmokelská Hasičiáda.

23.srpna cvičení mužů i žen na soutěž Podmokelská Hasičiáda.

23.srpna rekonstrukce a zkouška čerpadla umístěném na Pragovce ARS.

26.srpna úklid hasičské zbrojnice v Kaprovce pro Pragu DA8

30.srpna úklid hasičské zbrojnice v Kaprovce pro Pragu DA8

ZÁŘÍ

1.září letošní Podmokelská Hasičiáda se konal při příležitosti 120. výročí od založení SDH Podmokly.
Opět se soutěžilo v netradičních disciplínách, které organizátoři rok co rok vylepšují
(pivní štafeta v kolečku a přes překážky, tanec u tyče s kýblovým plněním terčů a královská disciplína požární útok).
Na soutěž se sjelo deset družstev a to ze Slabec, Volduch, Chříče, Prašného Újezdu, Terešova, Chlumu, Zvíkovce, Studené, Mlečic a domácích Podmokel.
Samostatná družstva vytvořily i ženy hasičky, a to ze Zbiroha, Mlečic, Podmokel a poprvé i ze Zvíkovce. Požární útok si vyzkoušely i ženy na PPS8 ze Studené .

Umístění družstev muži: 1-3 (Podmokly, Terešov, Studená)
Umístění družstev ženy: 1-3 (Podmokly, Zvíkovec, Mlečice)
Tento rok se našim mužům nepodařilo obhájit titul z minulého roku a umístili se až na pátém místě.
Zvíkovecké Lasičky na své první soutěži obsadily krásné druhé místo.
A proto s heslem do příštího roku "Sláva vítězům a čest poraženým" se Zvíkovec těší na další ročník této úspěšné soutěže.

7.září násilné vniknutí do č.p. 27 Miroslava Kouteckého a č.p.87 ing. Vladimíra Machka. Neznámí návštěvníci pouze posvačili, umyli nádobí a odešli.

14.- 16.září kolektiv zvíkoveckých dobrovolných hasičů strávil společný víkend u řeky Berounky. Technické zázemí zajišťovala Praga V3S Poka a malý stan s topením. Akce probíhala v duchu stanování, lovení ryb a samozřejmě pití a grilování.Zúčastnilo se cca 10 členů.

16.září se narodil v č.p. 33 Vojtěch Adamec.

zvětšit obrázek v novém okně

22.září teplo až 22 °C.

22.září se konal každoroční zájezd do Litoměřic  na Zahradu Čech. Akci pořádal Obecní úřad, Sbor hasičů a Zvíkovecké ženy.  Zúčastnilo se 42 lidí .
Cena zájezdu: 200,- Kč /osoba. Tradičně končil zájezd večeří v divadelní restauraci v Rakovníku.

27.září schůze hasičů U Varských. Jednalo se především o ukázku nového vybavení, získaného sponzorským darem.
Pracovní nehořlavé rukavice, baterky na přilby Gallet, elektrická centrála Honda, JET proudnice, ambuvak, tepelně izolační fólie, reflexní vesty.

ŘÍJEN

Obecně: ukončení pracovního poměru s Michaelou Pěnkavovou, která byla zaměstnána pod Obecním úřadem.

5.října ve 14.00 hodin se konal nečekaný svatební obřad novomanželů Adamcových u sochy sv. Františka Xaverského ve Zvíkovci. Oddávající starosta obce Petr Uher stvrdil svazek manželský za přítomnosti matrikářky z MÚ Zbiroh a přihlížejících občanů Zvíkovce.

5.října školení první pomoci a obsluhy hasičských radiostanic na sále OÚ.  Prováděla Bohunka Lebedová a Igor Tjutčev.

6.října instalace elektrocentrály do Pragy DA8.

11.října příprava komunikace pro dláždění z kostek v části před krámem. Prováděl Miroslav Tokár.

zvětšit obrázek v novém okně

11.října provedena první technická kontrola Pragy V3S ARS (součást k uvedení do provozu)

12.října se konala veřejná schůze zastupitelstva obce. Byly zde zmiňovány především otázky ohledně komunálního odpadu, vodního hospodářství a výstavba nových komunikací.

13.října oslava narozenin Jiřího Hrona na sále OÚ Zvíkovec, řízkování s polní kuchyní u hospody za krámem a posvícenská zábava U Varských.

19.října probíhaly další úpravy terénu pro novou komunikaci u krámu. Navážení kostek. Provádí pan Hatina z Mlečic.

19.října školení hasičů na připravovaný závod rallye Pongratz. Rozdělení stanovišť a úkolů jednotlivců i skupin. Následně proběhlo praktické školení první pomoci při autonehodě.

zvětšit obrázek v novém okně

20.října taneční zábava v restauraci U Varských se skupinou Anakonda Benda.

21.října probíhají další zemní práce na komunikaci před krámem. Provádí pan Hatina z Mlečic.

21.října hasiči sbírají železný šrot po obci.

22.října začíná dláždění komunikace před krámem žulovými kostkami. Dlažbu pokládá firma Budějovičtí dlaždiči.

zvětšit obrázek v novém okně

25.října se narodil v č.p. 71 Kristian Fiala.

zvětšit obrázek v novém okně

27.října hasiči zajišťovali funkci traťových komisařů a požární dohled nad určenou lokalitou při rallye Pongratz, která probíhala i v naší obci.
Během akce výjezd ke dvěma zásahům.
1) zásah vozidel Forman a V3S Poka při úniku provozních kapalin. Místo ošetřeno sorbentem.
2) zásah vozidel Forman a V3S Poka při havárii posádky na trati Kalinova Ves - Chříč. Otočení vozidla na kola, zajištění vytékajících provozních kapalin sorbentem, odpojení akumulátoru.
Zúčastnění: E+R Kohout, V+J Kryštůfkovi, L.Uher, J.Rédl, P.Burget, H.Jandová, P.Vondráček, P.Holečková, M.Tokár, J.Wlach, J+I+L Tjutčev, B.Lebedová, J.Ryba

zvětšit obrázek v novém okně

30.října získali hasiči další vybavení. Jedná se o svítilnu Fire Vulcan se svítivostí až 3.25 hod.,ochranný oblek Sršeň k likvidaci bodavého hmyzu, sací koš + 5 m savec, proudnice k vysokotlakému zařízení

LISTOPAD
7.listopadu brigáda na vybírání dlažebních kostek před krámem. Původní dlažba se propadala a vypadala nevzhledně. Nově ji položí Budějovičtí dlaždiči.

8.listopadu se přihlásila k trvalému pobytu do č.p. 33 Jana Adamcová a Vojtěch Adamec

11.listopadu napadl první sníh, pouze poprašek.

14.listopadu brigáda na sběr zbylých kostek. Zúčastnilo se cca 6 lidí.

16-17.listopadu proběhlo školení hasičů dýchací techniky v HZS Rokycany, HZS Plzeň Košutka - Polygon. Zúčastnění Pavel Burget, Ladislav Uher a Miroslav Tokár.

17.listopadu oslava narozenin na sále obecního úřadu. Slavil zde starosta obce Petr Uher, Zlata Janoušková a Karel Řezáč. Zúčastnilo se cca 25 lidí.

24.listopadu se konalo odpoledne na Obecním úřadě ve Zvíkovci přátelské setkání občanů a přátel obce. Zde se sešlo na 15 účastníků především staršího věku, ale i omladina zde měla své zastoupení. Na přítomné čekalo malé pohoštění, projekce fotografií a závěrečná tombola o drobné ceny. Vstupné bylo dobrovolné. Akci pořádal obecní úřad pod organizací paní Součkové.

24.listopadu se vloupal neznámý pachatel do objektu č.p. E10 (Blechova chata). Zde odcizil keramická kamna, starožitnosti a elektrické nářadí v celkové hodnotě 56 000,- korun.

26.listopadu získali hasiči přenosný reflektor na polohovacím stativu. Umístěn bude do Pragy DA8.

27.listopadu zvětšují hasiči zbrojnici před úřadem. Byla odbourána část zadní stěny, aby zde bylo možné zaparkovat Pragu ARS. Bohužel bude nutné prodloužit prostor i v přední části vrat. Následně proběhla izolace vrat polystyrenem a instalace kamen na tuhá paliva. Zúčastnilo se 7 členů.

28.listopadu se konalo další setkání přátel Domova Zvíkovecká kytička. Ukázka prácí a pěvecký výstup klientek proběhl v objektu Chaloupka. Akce se zúčastnilo zastupitelstvo obce a další významné osobnosti spřátelené s domovem.

29.listopadu zorganizovaly Zvíkovecké ženy vázání adventních věnců na sále obecního úřadu. Zúčastnilo se cca 15 žen ze Zvíkovce.

30.listopadu hasičské školení chemické a technické služby ve školícím středisku v Třemošné. Zúčastnil se Jakub Tjutčev.

PROSINEC

1.prosince nabízel sál obecního úřadu zábavu po celý den. Odpolední Mikulášská nadílka přivítala nejen čerta, anděla a Mikuláše, ale i spoustu dětí, které za krátký přednes písničky či básničky byly touto trojicí obdarovány malým balíčkem.
Večerní maškarní rej pro dospěláky byl zahájen v osm hodin večer a v tu chvíli byl již sál zaplněn nespočtem různých originálních masek. K tanci i poslechu hrála skupina Member Hořovice.

5.prosince se zvedla hladina řeky Berounky. Prozatím nedosáhla 1. povodňového stupně.

5.prosince po setmění vyrazila skupina složená z Mikuláše, tří andělů a čtyř čertů na připravovaný průvod obcí. Postupně navštívili všechny rodiny s dětmi, ať už s nemluvňaty, kde za děti přednášely maminky, tak i děti odrostlé a dokonce i některé dospělé. Bohužel čerti nenašli ve vsi žádného většího hříšníka a tak zůstaly připravené pytle prázdné do příštího roku.

7.prosince pro nedostatek personálu se zavírá hospoda za krámem. Nadále je obecní hospoda pronajata ing. Štíchovi ze Zbiroha.

14.prosince proběhla výroční valná hromada sboru hasičů na sále obecního úřadu. Hodnotil se uplynulý rok, navrhovaly se akce a činnost pro rok 2008. Dále bylo předáno vyznamenání za 40 let činnosti R. Vondráškovi, V. Machkovi, V. Uhrovi, V. Řezáčovi.
Čestné členství získala ředitelka Domova Zvíkovecká kytička PeadDr. Jana Česká.

zvětšit obrázek v novém okně

20.prosince zazimování a údržba hasičské techniky.

22.prosince se konala oslava 60. narozenin pana Pěnkavy ze Zbiroha na sále obecního úřadu.

28.prosince má hospoda za krámem nové výčepní. O provoz se starají manželé Pěnkavovi z Mlečic. O vymalování a instalaci přídavných větráků a odvětrávání kouře se postaral Petr Vondráček a Jakub Tjutčev.

29.prosince pořádali hasiči a Zvíkovecké ženy Sváteční posezení. Od 14 hodin se u vytápěného stanu podával grog, svařák, klobásy a uzená žebra z polní kuchyně. Dále proběhl koncert sboru Hlahol a Komorního orchestru města Chomutov v kostele
Nanebevzetí panny Marie, kde zazněla Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. Koncert zorganizovala místní zastupitelka Patricie Gillová a navštívilo ho kolem 50 lidí. Další průběh večera se odehrával v postaveném stanu a v hospodě.

30.prosince hasiči čistili břehy zamrzlého rybníka. Po práci následoval hokejový zápas, kde se podávala polévka a grog z polní kuchyně.

31.prosince Silvestr na sále obecního úřadu. Zúčastnilo se cca 20 lidí. O půlnoci došlo k úrazu oka Pavla Burgeta z vybuchlé pyrotechniky. S dřívějším zraněním nohy, následně i s očním poraněním byl odvezen na pohotovost.

zvětšit obrázek v novém okně

 

rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 úvodem ... zpět na www.zvikovec.cz