logo e-kronika obce Zvíkovec
     
rok 2006

LEDEN
1.ledna poletoval sníh, mrazivé počasí
11.ledna se konalo novoroční setkání přátel Ústavu soc. péče
zvětšit obrázek v novém okně
28.ledna mrazivé počasí -18 °C, sníh
29.ledna proběhlo čištění hasičské nádrže, zúčastnilo se 15 členů. Prořezával se led kvůli velkému zámrzu a nebezpečí úhynu ryb.
Z činnosti SDH: členská schůze
   
ÚNOR
8.února byla dokončena rekonstrukce místního rozhlasu. V roce 2005 žádala obec o poskytnutí dotace na místní rozhlas. Ta byla však zamítnuta a obecní zastupitelstvo rozhodlo orekonstrukci zvlastního rozpočtu. Celkové náklady byly 55 000,- korun.Byla zakoupena nová 560W ústředna a vyměněno všech 10 starých reproduktorů za 13 nových. Bylo pouze ponecháno drátové vedení. V budoucnosti se uvažuje o zavedení rozhlasu až k mostu přes řeku Berounku. Nyní pokrývá rozhlas celou obec. Rekonstrukci prováděl Jakub Tjutčev.
9.února vykradeno stavení a garáž v č.p. 6 - majitelé jsou chalupáři.
21.února byl obci bezplatně převeden automobil Škoda Forman z protichemického střediska v Třemošné. Vozidlo bude přestavěno na zásahový automobil místních hasičů. Přestavbu provádí Pavel Janda spolu s hasiči.

zvětšit obrázek v novém okně
Galerie - komplet

21.února nově zrekonstruované sociální zařízení v budově obecního úřadu a pošty. Prováděli zedníci Peškovi z Kladna, elektrická rekonstrukce Jakub Tjutčev.
zvětšit obrázek v novém okně
24.února byly nainstalovány další kontejnery k třídění odpadu před Obecní úřad.
zvětšit obrázek v novém okně
25.února proběhl v budově Obecního úřadu d ětský karneval od 14.00 hodin. Na akci se podílely Zvíkovecké ženy a návštěvnost byla veliká. Večer se konal od 20.00 hodin hasičský ples. K dispozici byly dva parkety. Ve Velkém sále hrála skupina Stavařinka a v Malém sále se o hudbu staral Jakub Kryštůfek a Tjutčev. Občerstvení zajišťovala skupina od Varských.Vstupné bylo vybíráno 50 korun.
28.února mráz a sníh.
Z činnosti SDH: výlov uhynulých ryb z nádrže
BŘEZEN
9.března taje sníh a zvedá se hladina Berounky – povodeň.
11.března další tradiční akce Zvíkoveckých žen v kuchařském umění spojená se zábavou se konala v sále Obecního úřadu od 14.00 hodin. Linula se zde vůně dvaceti druhů řízků v různém podání a zapíjelo se nejen pivem. Následovala večerní mini zábava, která končila kolem jedné hodiny ranní.
12.března napadlo 30 cm nového sněhu.
16.března dokončeno prořezávání větví okolo silnice. Prováděl Jakub Tjutčev.
zvětšit obrázek v novém okně
31.března hasiči prováděli čištění rybníka, odvoz uhynulých ryb a zasypávali vodu vápnem. Proběhl také úklid hasičské zbrojnice.
31.března příprava materiálu a pozemku na vybudování nového infocentra na návsi.
Z činnosti SDH: nadále probíhala přestavba Škody Forman.
DUBEN
1.dubna aprílové počasí. Prodaná hospoda u Vondráčků, majitel paní Lázničková.
zvětšit obrázek v novém okně
2.dubna byli viděni zloději při krádeži železa, bohužel stihli odjet.
4.dubna dopadeni zloději železa u kontejneru. Náhodou byla přítomna i Policie ČR, která převzala přestupek do svého šetření.
5.dubna konečně opadla voda z březnové povodně.
6.dubna zedníci Peškovi z Kladna dokončili opravu základů a dlažby u infocentra. Následně upravují kanalizaci a dlažbu u krámu.
7.dubna letos poprvé otevřeli U Varských. Bylo hezké počasí a hodně lidí.
zvětšit obrázek v novém okně
9.dubna cvičení hasičů na Okrskovou soutěž. Příprava probíhala u řeky.
zvětšit obrázek v novém okně
10.dubna byla zima. Padal déšť a sníh 0 °C
12.dubna hasiči pořídili nové hadice k savci a rychlospojky. Nové náčiní by mělo přispět k lepším časům v soutěžních disciplínách. SDH daroval Igor Tjutčev.
15.dubna získala obec bezplatným převodem Pragu V3S skříň od obce Skomelno.
15.dubna po úspěšné akci z minulého roku se konal další zabijačkový víkend. Pořádali ho dobrovolní hasiči a Obecní úřad. Již v pátek v podvečer začaly přípravy na zmiňovaný prodloužený víkend. Nejprve se nosilo a odnášelo, připravovalo a dodělávalo. Pak se narazil sud s pivem a do dvanácti večer se popíjelo v hasičské zbrojnici.
V sobotu v půl osmé se objevili první aktéři a mohlo se začít porcovat a připravovat maso. V půl jedenácté se už podával ovar a zábava byla v plném proudu. Po dvanácté hodině přišla na řadu černá polévka, pak následoval guláš. Prostor před hasičárnou se stále obměňoval lidmi, kapela hrála a pořád se bylo na co koukat. Řezníci a pomocníci se zastavili až kolem osmé hodiny, kdy se podával poslední pokrm a tím byl tatarák. Pak už se jen pilo a pilo. Přišlo se podívat a pochutnat si kolem 70-ti návštěvníků z blízkého i dalekého okolí. I počasí přálo a celý den svítilo sluníčko. Vstupné bylo 50,- Korun a k poslechu i tanci hráli Honza Mach a Eva Kubalová.
V neděli v osm hodin začala zábava. Na stolech bylo plno jitrnic, řízků, tlačenky a jelit. Hrála kapela i rádio, tancovalo se a pilo. Poslední lidé odcházeli kolem čtvrté hodiny ranní. Přišlo se pobavit asi 80 lidí. Vstupné bylo 100,- Korun
V pondělí odpoledne měli ještě hasiči cvičení, v rámci přípravy na Okrskovou soutěž.
Za celý víkend se vypilo 1000 piv.
16.dubna Velikonoce, bylo střídavé počasí a přeháňky s deštěm.
19.dubna hasiči provádí údržbu stříkačky PPS 12 a hadic.
23.dubna cvičení hasičů na Okrskovou soutěž.
zvětšit obrázek v novém okně
27.dubna cvičení hasičů na Okrskovou soutěž.
28.dubna přeháňky. Lakovala se Škoda Forman v hasičské zbrojnici. Lakovali Pavel Janda a Roman Vondrášek
zvětšit obrázek v novém okně
29.dubna ve 20.34 hodin bylo na tísňovou linku 112 nahlášeno cvičení hasičů ze Zvíkovce. Následně se po vsi rozezněly sirény, které svolávaly hasiče k výjezdu a cvičení mohlo začít. Do pěti minut se sešlo kolem 20-ti členů a vyráželo se dvěma zásahovými auty k požáru vzdálenému asi 2 km. Dojezd od vyhlášení požáru byl cca 15 minut. Na místě byly zjištěny kromě požáru dvě zraněné osoby, kterým byla neprodleně poskytnuta první pomoc. Vzhledem k velké vzdálenosti od vody (Berounka) k ohni byla použita dálková doprava vody pomocí dvou stříkaček. Proběhl průzkum, lokalizace a likvidace požáru. Celá akce byla úspěšně ukončena ve 22.42 hodin nahlášením na linku 112. Poté následovalo hodnocení cvičení v restauraci U Varských. Jelikož se jednalo o cvičení za ztížených podmínek, bylo dopředu nahlášeno všem členům. Byli rozděleni do tří družstev a každý byl  informován o své funkci při výjezdu. Jen čas a místo zůstaly utajeny, aby se alespoň trochu přiblížily skutečnému zásahu, a každý věděl, jak se v takové situaci zachovat.
Z činnosti SDH: nadále probíhá přestavba Škody Forman na zásahové vozidlo .
KVĚTEN
4.května cvičeni hasičů na Okrskovou soutěž.
5.května instalace nových velkých vrat na hasičskou zbrojnici z důvodů parkováni Škody Forman. Zhotovil je Jan Uhlíř ml. a zabudovali zednici Peškovi z Kladna.
zvětšit obrázek v novém okně
5.května Mga. Michaela Absolonová začala pracovat na barevném znaku Zvíkovce z oblázků před novým infocentrem.
zvětšit obrázek v novém okně
6.května slunečno a teplo
7.května hasiči prováděli sběr železa po vsi.
7.květen se konalo posezení nejen pro ženy ze Zvíkovce na Obecním úřadě. Zúčastnila se i děvčata z Ústavu sociální péče.
10.května hasiči pořídili z vlastního fondu nové hadice pro sportovní využití a závodní přírubu na stříkačku PPS 12, kterou věnoval Igor Tjutčev
10.května se prováděla údržba komunikace okolo sv. Františka a zalévání nově vysazené trávy pod zastávkou.
zvětšit obrázek v novém okně
11.května se konalo poslední cvičení hasičů před Okrskovou soutěží.
12.května dokončila Mga. Michaela Absolonová znak obce u infocentra.
zvětšit obrázek v novém okně
13. května na hasičské Okrskové soutěži v Podmoklech i po úporném cvičení a přípravách obsadilo naše družstvo druhé místo. Pouze jediná sekunda dělila od vítězství nad SDH Mlečice. Na třetím místě se umístilo SDH Chlum a čtvrté obsadilo SDH Podmokly muži. Bezkonkurenčně se opět zúčastnily i SDH Podmokly ženy a jako nesoutěžní se zúčastnilo i druhé družstvo Zvíkovce. Disciplíny byly štafeta 4x 100 metrů a požární útok. Každé družstvo mělo dva pokusy.
18.května se konal zájezd do Brna na výstavu Pyros. Zúčastnilo se 11 členů,kteří se dopravovali dvěmi auty. Bylo hezké počasí.
22.května se začalo s rekonstrukcí hasičských překážek, které byly dlouho neudržované a nebyly k použití.
22.května se narodila Julie Gillová z č.p. 84
23.května se narodila Tereza Hálová z č.p. 5
24.května začala výstavba dřevěné konstrukce infocentra.
25.května příprava máje a břízek na Staročeské máje.
26.května rozvoz májek po vsi. Následovalo večerní psaní nápisů na silnici. Celý den pršelo.
27.května stavění a zdobení máje, poté následoval průvod obcí v čele s koňským povozem. Den zakončil májový táborák s opékáním vuřtů a pitím nejen piva. Vybralo se kolem 6000 korun.
28.května od rána začala stoupat hladina řeky Berounky. Kolem 12.00 hodiny se začala vylévat z koryta. V 15.00 byl svolán SDH Zvíkovec k zásahu v kempu U Varských. (cca 30 členů + občané obce) Zajišťovaly se pytle a písek. Probíhala evakuace karavanů a restaurace. Cca v 17.00 byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. Ve 20.00 dosahovala voda až k restauraci a následně pronikala dovnitř objektu i přes pískové barikády. Ve 24.00 vyhlášen třetí povodňový stupeň. Hladina vody dosahovala do úrovně oken restaurace, probíhalo čerpání vody na úroveň 20- 30 cm uvnitř. Ve 3.00 hodiny hladina kulminovala. Následné držení hlídek.
V 9.00 hladina klesla pod úroveň terasy. Vyklízení nánosů bahna z objektu. Další držení hlídek.
29.května probíhal úklid bahna z restaurace po předchozí povodni. Stále prší a voda opět stoupá. Přes noc se držely hlídky.
30. května hladina řeky stále v rozmezí 1. a 2. povodňové aktivity. Držení hlídek.
30.května čerpání vody ve sklepě u pana Pavla Cajthamla z č.p. 24
Z činnosti SDH: probíhá přestavba Škody Forman na zásahové vozidlo.
ČERVEN
1.června opadla voda z květnové povodně. Nadále probíhá odstraňování škod.
2.června příprava Zvíkovecké kytičky v amfiteátru. Restaurace U Varských je již v provozu.
3.června rekordní počet návštěvníků, ucházející počasí a spousta skvělé hudby. Tak vypadal letošní ročník Zvíkovecké kytičky. Porota ve složení Radka Kreuzmannová, Kateřina Egermaierová a Jan Mach ocenila vystupující skupiny takto:
1. místo Kvinta, 2. místo Tuláci, 3. místo Jiří Šmidt. Mimo soutěž bylo uděleno ocenění skupině Přelet M.S. a v divácké soutěži zvítězili Cumpáni. Nesmí se opomenout ani výborné vystoupení děvčat z Ústavu sociální péče.
Zastupitelstvo obce při té příležitosti jmenovalo ředitelku Ústavu sociální péče PaeDr. Janu Českou čestným občanem obce Zvíkovec a byl jí předán symbolický klíč od obce starostou Petrem Uhrem.
Celý festival zakončila skupina Fernet taneční zábavou, která strhla své publikum natolik, že nikomu nevadil hustý déšť a plný parket zůstal až do doby jejich odjezdu.
3.června truhláři dokončili stavbu infocentra.
3.června se oženil Jan Vondráček z č.p. 2 s Petrou Basákovou z Plzně.
9.června natírání rekonstruovaných hasičských překážek.
10.června hasiči prováděli údržbu hasičské nádrže, prořezávání stromů.
11.června proběhla kompletace a dokončení hasičských překážek. Nyní budou sloužit k výcviku hasičů.
zvětšit obrázek v novém okně
15.června velká vedra až 35 °C.
24.června se provdala Zlata Řezáčová z č.p. 96 za Radka Janouška z Rakovníka.
Z činnosti SDH: probíhá přestavba Škody Forman na zásahové vozidlo.
ČERVENEC
5.července obnovil Zvíkovec tradici a po patnácti letech se uskutečnil další z dětských táborů u řeky Berounky. Celkem se zúčastnilo cca 20 lidí, z toho 6 dětí. V průběhu tří dnů se pro děti pořádaly různé soutěže o ceny, koupání v řece, projížďka na šlapadlech a také ukázka a činnost JPOO Zvíkovec. Akci pořádaly Zvíkovecké ženy a SDH Zvíkovec.
10.července na burze, ve vojenské základně v Rychnovku u Jaroměře se obci podařilo získat cenný materiál a techniku pro potřebu obce a SDH. Jedná se zejména o Pragu V3s POKA, přívěs s polní kuchyní a příslušenstvím, talíře, hrnky, skleničky, příbory, ešusy, konvice atd...
Dále pak pevnou polní kuchyň, nádoby na výdej stravy, el. ohřívač pokrmů, pracovní oděv, zásobník na vodu atd..
Předpokládaný převod a transport vychází na srpen tohoto roku.
zvětšit obrázek v novém okně
15.července se konal v Mlečicích turnaj v nohejbale. Zvíkovec obsadil čtvrté místo.
18.července prováděli hasiči úklid hasičské zbrojnice.
22.července koncert skupiny Anakonda Benda v kempu U Varských. Zúčastnilo se hodně lidí, převážně však vodáci.
23.července příprava hasičské techniky na možný vznik požáru. Vysoké teploty až 36 °C.
26.července se j iž druhým rokem konalo setkání hejtmanů středočeského (Petr Bendl) a západočeského kraje (Zimermann) Tentokrát se  uskutečnila pracovní schůzka spolu s 15 starosty ze středních Čech a 15 starosty ze západních Čech na obecním úřadě ve Zvíkovci.
27.července přibyla do hasičské zbrojnice 200l cisterna „Bombón“ za osobní automobil. Voda je poháněna stlačeným vzduchem. Věnoval Igor Tjutčev.
zvětšit obrázek v novém okně
Z činnosti SDH: Bezplatným převodem přidělená Škoda Forman od Plzeňského kraje (HZS Třemošná) prošla náročnou rekonstrukcí především karosářských dílů, ale také montáže majáku a technického vybavení pro prvotní či menší zásah. Stále se výbava a technická specifikace vozu doplňuje, avšak již nyní drží pohotovost jako výjezdové vozidlo IZS. Vozidlo je osazeno motorovým kalovým čerpadlem ph-6,5 hp.
SRPEN
1.srpna se přihlásil k trvalému pobytu Jakub Tjutčev č.p. 44 z Písku.
2.srpna nastoupil jako obecní zaměstnanec pan Vild z Mlečic. Bude se starat o údržbu obce. Úřad práce poskytuje dotaci na jeho výplatu.
2.srpna asistence a monitor při řezání sila na pile Kočkův Mlýn. Byly nutné dva zásahy s vodou, prevence požáru. Zasahoval J. Wlach, P. Uher, J. Tjutčev. Použitá technika: Škoda Forman, čerpadlo ph-6,5 hp
zvětšit obrázek v novém okně
9.srpna probíhala zkouška nové cisterny „Bobík“ a samozápalné hasící technologie „Knock out“ na hořícím autě a pneumatice u kravína.
zvětšit obrázek v novém okně
12.srpna se konala každoroční zábava pro děti „Zvíkovec dětem“ a „Zvíkovecká pouť“. Na programu dne bylo o tevření nového infocentra ve Zvíkovci (zastávka BUS), předávání vyznamenání SDH Zvíkovec, hry a soutěže pro děti, ukázka techniky, výcviku a výzbroje Policie ČR, ukázka zásahu SDH Zvíkovec, HZS Rokycany a představení nové hasící technologie od firmy European Trading CZ „knock out“.
Večer následovala taneční zábava, hrála skupina Anakonda Benda. Občerstvení zajišťoval team od Varských.
13.srpna zemřel pan František Řezáč z č.p. 21 ve věku 75 let.
19.srpna koncert skupiny Anakonda Benda U Varských. V pozdějších hodinách vznikla potyčka a akci ukončovala Policie ČR.
zvětšit obrázek v novém okně
26.srpna hasiči prováděli sběr železa po obci.
26.srpna zájezd na akci Krteček slaví 50 let. Na programu dne byla návštěva MC Donald Plzeň (dítě Happy meal menu zdarma), návštěva muzea "Krteček slaví 50 let", zastavení na Voldušské pouti a zakončení večeří v restauraci.
Cena zájezdu: dospělí 130,- Kč , děti ZDARMA
31.srpna nácvik hasičů na soutěž Hasičiáda v Podmoklech. Probíhalo zaučování nováčků a strategie útoku.
Obecně: Malování obecního úřadu. Ručně malovaný obrázek Zvíkovce na stěnu velkého sálu malovala Markéta Fuchsová z Rakovníka
zvětšit obrázek v novém okně
Obecně: vykradena garáž u pana Hocha č.p. 9
Obecně: rozvádějí se manželé Protivínských z č.p. 36
ZÁŘÍ
2.září ve třetím ročníku Podmokelské Hasičiády se štěstí usmálo právě na náš tým. Netradiční disciplíny jako je štafeta s pivem, točení kolem tyče, útok s vědrem, ale i klasický, zvládlo naše hasičské družstvo na výtečnou, a podle toho bylo i oceněno prvním místem.
Celkem se zúčastnilo 9 družstev (Podmokly, Slabce, Terešov, Zvíkovec, Mlečice, Chříč a Zbiroh) z toho 3 v obsazení žen ze Slabec, Zbiroha a Podmokel. Speciální cenu obdržela i posádka z Chříče, která se svou Tatrou a osmičkovou stříkačkou dodávala soutěži ten pravý šmrnc a spolu se sluníčkem, vytvářeli tu pravou soutěžní atmosféru.
9.září stěhování místní knihovny do vedlejší místnosti. Na její místo se stěhuje Eva Drábková s dcerou, kde bude mít o jednu místnost navíc.
11.září se stěhuje do obecního bytu č.p. 44 po Dagmar Taušové, Jakub Tjutčev.
19.září n a tento den byl přisouzen transport vojenského materiálu a techniky z vojenské základny Rychnovek u Jaroměře k nám na Zvíkovec. Pětičlenná posádka ve složení L.Uher, I.Tjutčev (truck Renault), P.Uher (VW Passat), J.Tjutčev a J.Kryštůfek (hasičský Forman) po páté hodině ranní vyrazila směr Praha a dále pak po "hradecký" až do Jaroměře. V devět hodin po 220 km se už ve VZ přebíral materiál i technika, která byla nad naše očekávání ve výborném stavu. V jedenáct hodin bylo vše připraveno k odjezdu. I. Tjutčev přesedl z Renault do V3S na tyči a začala ač úporná, ale bezproblémová cesta domů. Spojení mezi kolonou zajišťovaly vysílačky a s blikajícím Formanem na zádi, byl bezproblémový průjezd jak Prahou, tak i za celou cestu.
Před devatenáctou hodinou už bylo vše na Zvíkovci.
V3-eska která chytila v kasárnách hned na první škubnutí, pomáhala po cestě Renaultu z kopců brzdit a do kopců mu zase odlehčovat, dojela bez újmy, jako všichni ostatní.
20.září oprava střechy Ústavu sociální péče na oddělení Domeček.
zvětšit obrázek v novém okně
22.září se konala schůze představenstva hasičů. Projednávání posvícení a naložení s vojenským materiálem.
23.září zájezd do Litoměřic. Zúčastnilo se 25 lidí, kteří navštívili výstavu Zahrada Čech a centrum města. Závěrem se konala večeře v Divadelní restauraci v Rakovníku. Cena 200 korun za dopravu.
23.září dělal pan Rédl z č.p.7 novou střechu.
zvětšit obrázek v novém okně
25.září sběr železa po obci a pokračování přestavby Pragy V3S POKA na zásahový vůz.
29.září členská schůze hasičů. Projednávalo se posvícení a naložení s vojenským materiálem.
Z činnosti SDH: Sponzorským darem byly získány tři profesionální hasičské zásahové kabáty od pana Jana Macha z Kalinovi vsi.
ŘÍJEN
3.října pan Machek z č.p. 41 opravoval celou střechu a instaloval plastová okna.
4.října další práce na Praga V3S POKA, vyndávání kotlů.
5.října bylo podáno trestní oznámení na Dagmar Taušovou, která jako účetní Ústavu sociální péče odcizovala během roku různé peněžní obnosy na svůj účet ve výši cca 200 000 korun.
5. října prohlídka vojenské techniky ve vojenské základně v Olomouci. Jedná se o chemickou cisternu na podvozku Praga V3S. Cisterna bude převedena bezplatným převodem na obec a bude sloužit jako hasičské auto.
zvětšit obrázek v novém okně
6.října prohlídka vozu Nisan Patrol vyřazený ze služeb Plzeňského kraje. Byl ve špatném technickém stavu, proto se obec rozhodla tento majetek nekupovat.
14.října se uklízela hasičská zbrojnice v Kaprovce. Zároveň probíhal svoz nebezpečného odpadu firmou Rumpold.
14.října Posvícenská zábava U Varských. Byla hojná účast jak místních, tak z okolních obcí. Hrála reprodukovaná hudba.
16.října veřejná schůze Obecního zastupitelstva na sále Obecního úřadu. Probíhalo hodnocení volebního období 2002 - 2004, promítání fotografií z akcí a odsouhlasení výstavby komunikace z dlažebních kostek u krámu a točny u hospody U Slunce. Přišlo cca 20 lidí
17.října hořely za humny kopky trávy. Byl proveden zásah několika členů SDH a monitorování úplného dohoření.
20-21.října se konaly volby do zastupitelstva obce a do senátu. Jako komise zasedali pí.Řezáčová, p. Žebra, pí. Suchá a pí. Uhrová
21.října zábava s názvem Loučení s létem se konala opět U Varských. Tradičně se podávaly kachničky se zelím a knedlíkem. Na zábavě se sešlo kolem 130 lidí. Hrála skupina Anakonda Benda a vstupné bylo 80 korun.

23.října byly zveřejněny výsledky voleb do zastupitelstva obce.

na 1. místě se umístila Patricie Gillová s 55 hlasy,
na 2. místě Jakub Tjutčev s 55 hlasy,
na 3. místě Petr Uher s 54 hlasy,
na 4. místě Ladislav Uher s 52 hlasy,
na 5. místě Jiří Fiala s 45 hlasy,
na 6. místě Absolonová Michaela s 23 hlasy,
na 7. místě Libuše Součková s 42 hlasy.

Jako náhradníci 1. Michaela Pěnkavová s 26 hlasy a 2. Pavel Janda s 30 hlasy.

27.října druhé kolo voleb do senátu. Souboj mezi ODS a KSČ. Vyhrála ODS.
30.října u stanovení funkcí zastupitelstva obce:
Starosta obce: Petr Uher
Místostarosta: Mgr. Jiří Fiala
Předseda finančního výboru: Patricie Gillová
Členové finančního výboru: Ladislav Uher, Jakub Tjutčev
Předseda kontrolního výboru: Libuše Součková
Členové kontrolního výboru: Mga. Michaela Absolonová, Jakub Tjutčev
31.října zemřel Jaromír Franče rodák ze Zvíkovce z č.p. 92 ve věku 79 let.
Z činnosti SDH: získány tři dýchací přístroje Saturn k bezplatnému užívání ze Strašic.
zvětšit obrázek v novém okně
Z činnosti SDH: nadále pokračují práce na vozu Praga V3S POKA.
LISTOPAD
1.listopadu napadl první sníh. Foukal silný vítr.
1.listopadu odhlásili trvalý pobyt: Jakub Kryštůfek, Dagmar Taušová a Richard Ryba z č.p. 44 do Vejvanova, dále pak Helena Ostrýtová do Berouna.
7.listopadu po roce se vrátil Roman Ryba z vazby.
7. listopadu uřízli Kařizkovi z č.p. 3 obecní strom v parku bez povolení. Bylo podáno trestní oznámení.
15.listopadu přivezeny dlažební kostky na točnu U SLUNCE, teplo 16 °C.
17.listopadu se přistěhoval do ubytovny k Evě Drábkové Roman Ryba.
19.listopadu pan Janda č.p. 10 porazil 4 staré stromy V Kaštanech.
23.listopadu nejteplejší počasí od roku1995
23.listopadu ukončil byl ukončen pracovní poměr s panem Vildem z Mlečic, který byl zaměstnán jako údržbář v obci.
28.listopadu čerpání vody z rybníka u pana Mgr. Fialy do studny. Ve studni byl nedostatek vody.
Z činnosti SDH: nadále pokračují práce na vozu Praga V3S POKA.
Z činnosti SDH: získali hasiči sponzorským darem od Mga. Fialy desetimetrový hliníkový žebřík.
zvětšit obrázek v novém okně
PROSINEC
1.prosince odhlášení trvalého pobytu Pavla, Michaely a Dariny Pěnkavových z č.p. 11 do Mlečic.
1. prosince se prořezávaly větve za pomoci plošiny z mikroregionu Balkán na návsi a v parku. Prořezával pan Drábek. Na financování se podílel Ústav sociální péče.
zvětšit obrázek v novém okně
2.prosince od 14 hodin Mikulášská nadílka pro děti za účasti mikuláše, anděla a čerta. Každé dítě dostalo nadílku. Vstupné děti: zdarma, dospělí 40 korun. Od 20:00 maškarní zábava pro dospělé. Hrálo duo Vaškovi. Točil team U Varských. Vstupné: masky 50 korun ostatní 70 Korun. Vydařená akce, hodně masek.
4. prosince se na Zvíkovci opravují další komunikace. Asfaltování silnice od zvíkoveckého mostu až do části obce Zvíkovec. Z toho důvodu je silnice plně uzavřena. Stavbu prováděla firma Silba z krajského rozpočtu. Dále se začalo dláždit u bývalé hospody U Slunce. Kruhová točna bude dlážděna kostky z žuly. Projekt je financován 60%-ti z Krajského rozpočtu (220 000,-) a 40%-ti z rozpočtu obce (146 000,-). V dalším roce se bude opět žádat kraj o další dotaci. Jde o úsek od kruhové točny po úroveň obchodu. Dláždění provádí firma Budějovičtí dlaždiči.
7.prosince dokončení asfaltování silnice.
8.prosince dokončení dlažby U Slunce.
9.prosince o rozruch v obci se v sobotu ráno kolem šesté hodiny postaral požár obytného domu č.p.93 na kraji Zvíkovce. Po vyhlášení poplachu místním rozhlasem se rozběhla pro zvíkovecké hasiče ostrá akce. Na místo požářiště dorazili naši s prvním C proudem spolu s hasiči z Podmokel. Dále za účasti dobrovolníků z Mlečic, Hlohovic, Radnic a profesionálů z Radnic začala likvidace ohně několika C proudy. Bylo použito 6 cisteren, 3 čerpadla na dálkovou dopravu a doplňování cisteren a autožebřík rokycanských profíků.  Požár se podařilo lokalizovat po 40 minutách a dohašeno bylo v 11.40
Následně pokračoval 48 hodinový monitoring v rozdělených hlídkách zvíkoveckých hasičů. Příčina vzniku požáru je zatím nejasná a ve stavu vyšetřování. Při požáru nebyl nikdo zraněn.
Zasahoval: J.Rédl, L.Uher, P.Uher, J.Wlach, J.Fiala, I.Tjutčev, V.Vondráček, P.Vondráček, V.Řezáč, V.Uher, J.Lev, J.Kryštůfek a občané obce.
Použitá technika: PPS12, HPPH 6,5, Avia 30, Škoda Forman
Videozáznam pořídil Josef Kryštůfek a Michaela Pěnkavová.
11.prosince sponzorským darem byly získány tři profesionální hasičské zásahové kalhoty.
14.prosince předvánoční setkání přátel Ústavu sociální péče se konalo v oddělení Chaloupka. Bylo pozváno i zastupitelstvo obce, které se akce zúčastnilo.
16.prosince Výroční schůze hasičů. Přehled činnosti za uplynulý rok, přijetí nových členů a předávání čestných uznání hasičům i občanům obce. Čestným hostem byl pan Pravda z Mlečic. Podával se guláš s chlebem a zapíjelo se pivem.
17.prosince brigáda na návsi. Úprava pozemku okolo kruhové točny. Zúčastnilo se cca 15 lidí spolu s panem Hatinou z Mlečic, který bagroval.
20.prosince teplé počasí stále bez sněhu 0 - 10 °C.
24.prosince -2 °C, Vánoce bez sněhu.
28.prosince napadlo 10 cm sněhu.
31. prosince Silvestr, 8 °C bez sněhu. Mládež slaví Nový rok v hospodě za krámem.
Z činnosti SDH: nadále pokračují práce na vozu Praga V3S POKA.
Obecně: Základní škola ve Mlečicích ruší od nového školního roku druhý stupeň. Děti budou rozmístěny do okolních škol. První stupeň zůstává nadále otevřen.

 

rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 úvodem ... zpět na www.zvikovec.cz