logo e-kronika obce Zvíkovec
     
rok 2005

LEDEN
1. ledna zemřela ve věku 73 let Jaroslava Endrychová z č.p. 68
28. ledna se konala na Obecním úřadě schůze o zahájení celkové pozemní úpravy v katastru obce Zvíkovec
29. ledna se na sále Obecního úřadu konal Maškarní ples pro děti. Pořádaly Zvíkovecké ženy a Obecní úřad. Přišlo kolem 70 lidí, vybralo se celkem za vstup a tombolu 3600 korun. V tombole bylo 220 cen. Velmi vydařená akce.
Z činnosti SDH: Zásah při povodni v chatové oblasti u Berounky nad jezem u pana Vondráčka z Rakovníka. Stavěla se hráz z pytlů s pískem před garáží, kde byl umístěn osobní automobil. Zásah provádělo 6 členů.
Z činnosti SDH: Brigáda na hasičské nádrži. Prořezávání keřů a čištění břehů.
zvětšit obrázek v novém okně
ÚNOR
17. února zemřel ve věku 66 let František Beneš z Kalinovy vsi, č.p. 54
26. února pořádal Sbor dobrovolných hasičů třetí Výroční ples v sále Obecního úřadu. Začátek byl ve 20.00 hodin. K poslechu a tanci hrála skupina Duo Horizont. Pivo značky Kozel pod záštitou akce z plzeňského pivovaru točil team p. Tjutčeva z restaurace U Varských. Konec plesu byl přibližně kolem čtvrté hodiny ranní. Účast skoro maximální, 100 lidí.
BŘEZEN
12. března Zvíkovecké ženy za podpory obecního úřadu zorganizovaly akci pod názvem Zvíkovecké řízkování. Konalo se od 14.00 hodin na sále obecního úřadu. A jaký byl program? Soutěžícím se stával každý kdo přinesl na ochutnávku alespoň jeden řízek vlastní výroby. Následně vystoupila děvčata z Ústavu sociální péče ve Zvíkovci, po nich nejmenší občánci obce a nakonec vystoupila skupina profesionálních tanečníků. Občerstvení tradičně zajišťoval p. Tjutčev se svým teamem od řeky. Vstupné bylo 30 korun za osobu a děti zdarma.
26.- 27. března se konala akce nazvaná Zabijačkové hody. V sobotu ráno se začala Zvíkovcem linout vůně pašíka, která nenechala v klidu žádný mlsný jazýček. Již z dálky voněl připravovaný ovar a malé špízky na pávičce. Počasí neslibovalo žádný slunečný den, ale nakonec sluníčko vystrčilo své paprsky, přidalo řezníkům chuť do práce a vyzvalo místní lid a další příchozí návštěvníky, aby dali ruku k dílu, nebo se jen nechali pohostit. Po tučné snídani se už připravovaly přírodní řízky, guláš, polévka a všelijaké laskominy z vepřové kuchyně. Mezitím se zaplnil prostor před hasičskou zbrojnicí, kde celá sobotní akce probíhala. K večeru přišli obohatit zábavu harmonikářka a bubeník, kteří nadobro strhli své publikum jak k tanci tak k popíjení piva a dalšího alkoholu. Zbrojnice se vyprázdnila až kolem 12 hodiny večerní, kdy už každý po namáhavém dni musel nechat nějaké to prázdné místečko a trochu odpočinku v těle na připravovanou neděli.
Ta se odehrávala v prostorách Obecního úřadu od 20 hodin.
Na stolech v mísách byly připraveny jitrnice, jelita, tlačenky a řízky. Každý host po zaplacení 100,- vstupného mohl ochutnat a sníst na co jen pomyslel.Kolem desáté hodiny se ještě podával guláš pro největší hladovce a pak už se jen tancovalo a pilo. O hudbu se postarala skupina Duo Horizont a o dobré pití skupina p.Tjutčeva od Varských. Poslední lidé odcházeli z vepřové zábavy kolem páté hodiny ranní. Celkem za dva dny plné mastnoty se vypilo 800 piv a snědlo přibližně 300 řízků, jitrnicí nepočítaje.
Na tento nápad místních hasičů se bude dlouho a mlsně vzpomínat a možná, že se stane další z nepřehlédnutelných tradic Zvíkovce.
21. března pan Jan Uhlíř st. předal 350 kovaných čísel určených na místní hřbitov, kde každý hrob bude mít svoje číslo kvůli celkové orientaci. Náklady na jedno číslo byly 182,- korun. O zabudování do betonu se postarali pan Ladislav a Václav Uhrovi.
zvětšit obrázek v novém okně
29. března firma Silba z Plzně zabudovala na novou silnici V Chaloupkách tři příčné práhy pro zpomalení vozidel spolu s dopravním značením. Tímto zákrokem by se měl omezit provoz automobilů a zvětšit tak bezpečnost občanů.
DUBEN
1.dubna byly spuštěny internetové stránky obce na adrese http://www.zvikovec.cz Vývoj, údržbu a aktualizaci provádí pan Jakub Tjutčev.
4. dubna bylo zřízeno veřejné internetové stanoviště v místní knihovně. Používání bude možné v úředních hodinách knihovny sobota 09-11 hodin. Je zde i možnost tisku.
27. dubna se k panu Jiřímu Fialovi ze Zvíkovce č.p. 71 začal do sklepení domu prosakovat septik od sousedů. Jelikož hrozilo zatopení sklepení, byl povolán místní sbor dobrovolných hasičů a voda se začala odčerpávat. Byly vytvořeny noční hlídky. K ránu již přestala hladina stoupat, a proto byl zásah úspěšně ukončen.
30.dubna se v novodobé historii Zvíkovce konal první svatební obřad na mostě přes řeku Berounku. Novomanžele Hronovi z Rokycan nadchla krása severního Zbirožska natolik, že se rozhodli uzavřít manželství na tomto symbolickém místě. Manželství potvrdil místostarosta města Zbiroh p. Novotný a matrikářka pí. Fuksová. Úderem zvíkoveckého kostelního zvonu byl svazek zpečetěn.
Z činnosti SDH: Brigáda na pálení trní u hasičské nádrže.
Z činnosti SDH: Brigáda na sběr železného šrotu po vsi.
Z činnosti SDH: Pomoc při čištění a čerpání studny u pana Fialy v Kalinově vsi č.p. 75
KVĚTEN
7. května na zvíkoveckém rybníku pořádali místní rybáři závody v rybolovu. Začátek byl od 8.00 hodin ráno a konečný výkřik „ vytáhnout pruty“ zazněl přesně v 1.00 hodinu odpolední. Úlovky rybářů byly od plotic, karasů, kaprů a jednoho sumečka hojné, ale jen jeden se mohl stát absolutním vítězem a to ten, který vytáhl tu největší rybu. Byl jím Jíří Šulista. Jako další se na druhém místě umístil Pavel Burget a třetí místo obsadil Lukáš Tjutčev. Jako občerstvení se podávalo pivo, limo, kafe, rum a grilované klobásy za účasti pana Igora Tjutčeva a jeho syna Jakuba z restaurace U Varských.
13. května pořádal sbor dobrovolných hasičů ze Zvíkovce Okrskovou soutěž. Vše začínalo v 8.30 hodin na místním fotbalovém hřišti. Zúčastnily se družstva z obcí Terešov, Mlečice, Chlum a Podmokly. Všichni předváděli různé techniky co nejrychlejšího uhašení požáru, zkoušeli svojí fyzičku či obratnost a hlavně pro své družstvo dosáhnout co nejlepšího času. K tomu všemu nechybělo ani občerstvení, které zajišťoval pan Igor Tjutčev se synem Jakubem. Ve výsledku všech úmorných snažení obsadily 1. místo SDH Podmokly ženy spolu s SDH Mlečice, 2. místo SDH Podmokly muži, 3. místo SDH Terešov, 4. místo SDH Zvíkovec A, 5. místo SDH Chlum, 6. místo SDH Zvíkovec B.
Hasičské klání po namáhavé zkoušce zdatnosti pak všichni vyměnili za klání hokejového mistrovství světa v televizi, které se díky nápadu Martina Procházky mohlo sledovat přímo v přírodě pod širým nebem. Konec večera zkazilo pouze počasí, které se zpožděním také ukázalo svojí obratnost v hašení požáru padajícími kapkami z nebe.
21. května byla brigáda na natírání parketu v amfiteátru olejem. Sešlo se málo lidí, přesto byl natřen a položen.
ČERVEN
4. června se v katastru obce Zvíkovec konala další svatba. Tentokrát se rozhodli uzavřít svazek manželský Patricie Šulcová a Jan Gill z č.p. 84 na terase restaurace U Varských za zvuku řeky Berounky. Své ANO stvrdili před starostou obce panem Petrem Uhrem, který zpočátku s ostychem začátečníka překonával svojí oddávací premiéru, a se slovy profesionála končil svá slova „prohlašuji Váš sňatek za uzavřený“.
11. června se ve Zvíkovci odehrál další festival Zvíkovecká kytička. Tentokrát již třináctým rokem pořádají Ústav sociální péče a Obecní úřad ve Zvíkovci tuto kulturní akci nejen pro děvčata z ústavu, ale i pro širokou veřejnost. Opět se zde sešlo mnoho kvalitních hudebních skupin a porota měla plné ruce práce hodnotit jejich výkony. Zpěváci byli ohodnoceni dárky od děvčat z ústavu (samozřejmě vlastní výroby) a také potleskem velkého publika. Ke konci odpoledne předvedly i svůj um děvčata z ústavu a bez známek ostychu před plným jevištěm zazpívaly pod vedením paní PaeDr. Jany České. Večerní taneční zábavě pod širým nebem v zámeckém parku dodávala akustiku tradičně skupina Fernet z Rakovníka, kteří posilňováni pitím zřejmě jejich oblíbeného nápoje podávali lepší a lepší výkony. Teď nezbývá, než se těšit na další rok.
17. června rybáři ze Zvíkovce tradičně zahájili rybářskou sezónu na řece Berounce. S maringotkou u jezu začala v 7.00 hodin ráno soutěž o největší rybu až do druhého dne do 18.00 hodin. Mezitím grilovali prasátko, popíjeli pivko a do toho všeho poslouchali svůj oblíbený buben a harmoniku. Jak jen to mohlo dopadnout ???
27. června pan Franče z čp.72 dělá na svém domě novou střechu.
zvětšit obrázek v novém okně
ČERVENEC
 Obecně: K trvalému pobytu se do obce přihlásila Patricie Gillová z čp.84 a Josef Kryštůfek z čp.5
 Z činnosti SDH: Účast na oslavách výročí hasičského sboru ve Mlečicích. V důsledku malého počtu členů se náš sbor nezúčastnil soutěží.
Z činnosti SDH: Pomoc při čištění a čerpání studny na faře.
SRPEN
Obecně: Hasiči za sběr železa koupili vojenský stan v hodnotě 18 000 korun, určený především na kulturní akce v obci.
6. srpen patřil na Zvíkovci dětem. Již druhým rokem pořádaly místní organizace jako je Obecní úřad, zvíkovečtí rybáři, ženy a hasiči Dětský den. Začátek padnul na půl druhou hodinu odpolední, a v zámeckém amfiteátru mohlo vše začít. Přijela se prezentovat Policie České republiky s ukázkou techniky. Zde si všichni mohli osahat policejní zbraně, obléknout si policejní výzbroj, sednout si do služebního vozu, ale hlavně nejvíce očekávanými byli služební psi. Byl předveden výcvik psa, zadržení pachatele, padnulo i několik výstřelů z pistole, ale nic z toho psy nevyvedlo z míry. Ukázka byla završena mohutným potleskem a hlavně obdivem všech přihlížejících. Další ukázkou na sebe upoutali pozornost s přijíždějící sirénou profesionální hasiči z Rokycan. Z připraveného vozidla simulujícího autonehodu za pomocí speciální techniky vyprostili a zajistili zraněné osoby a nakonec udělali z auta hromádku šrotu do železa. Po celou dobu sobotní akce mohli všichni navštívit malou entomologickou výstavku pana Bohumila Turka, který se především zaměřoval na zdejší noční motýly. A když už nebylo na co koukat, probíhaly v každém koutu různé soutěže. Nakonec se zapálil velký táborák a opékaly se špekáčky. Občerstvení během dne zajišťovala tradičně firma Forsythia (Restaurace U Varských)
13. srpna se na Zvíkovci odehrávala každoroční pouť. Dopoledne se odehrál v zámeckém amfiteátru úspěšný fotbalový zápas a začátek oslav byl ve 20.00 hodin. Tradičně hrála skupina Fernet z Rakovníka v amfiteátru. Návštěvnost byla ucházející, akorát počasí bylo chladné a na odbyt šli převážně čaj a grog. Po skončení zábavy začalo pršet.
19. sprna Týden na to se konala další taneční zábava, tentokrát na terase v kempu U Varských. Hrála skupina Anakonda Benda z Plzně. Převážně české rockové i popové písničky bylo slyšet po celém údolí, dokonce i na Zvíkovec. Bylo teplo a návštěvnost veliká.
21. srpna byla prudká průtrž mračen, padaly i kroupy.
27. srpna Zvíkovecké ženy za podpory Obecního úřadu uskutečnily pro děti akci s názvem Loučení s prázdninami. Jednalo se o výlet do Plzně do restaurace MC Donald a do Zoologické zahrady. Cena zájezdu byla 100 korun, zúčastnilo se kolem 30 lidí.
Z činnosti SDH: Odtah maringotek od řeky, kterým hrozilo zatopení.
zvětšit obrázek v novém okně
ZÁŘÍ
3. září si v místním kostele nechala požehnat svazek manželský rodina Dornerových z Rakouska. Novomanželka je slečna Libuše Krůtová původem ze Zvíkovce č.p. 31
11. září proběhlo cvičení jednotky hasičů při výjezdu k požáru v kempu U Varských. Dojezdový čas od zbrojnice včetně dopravy vody k požáru byl 6 minut. Nově byla provedena zkouška instalace norné stěny přes řeku Berounku z hasičských hadic nahuštěných vzduchem. Obě zkoušky dopadly úspěšně.
21. září ve 20.10 hodin byl nahlášen požár kontejneru u "Nejdeckých" a následný výjezd k likvidaci. Na místě shořel odpad v kontejneru.
21.září kolem 2.00 hodiny ranní byl zapálen kontejner s odpadem na Zvíkovci u hřiště neznámým pachatelem. K požáru vyjíždělo SDH Podmokly.
25. září byla dokončena rekonstrukce střechy (krytina, latě, trámy) na obecní garáži v Kaprovce. Prováděla jí firma Sašstav z Podmokel za cenu 110 000,- z rozpočtu obce.
Z činnosti SDH: Účast na 2. ročníku soutěže Hasičiáda v Podmoklech. Zvíkovecké mužstvo se umístilo na 4. místě z osmi družstev.
Z činnosti SDH: S bor získal ruční profesionální radiostanice MAXON SL55+ v hodnotě
20 000,- Kč. Díky těmto přístrojům je možné rádiové spojení jak s profesionálními hasiči, tak okolními sbory dobrovolných hasičů. Dvě radiostanice jsou v pohotovosti v hasičské zbrojnici a třetí je umístěna v ohlašovně požáru v kempu U Varských.
zvětšit obrázek v novém okně
Z činnosti SDH: Pod vedením Bohunky Lebedové proběhlo školení první pomoci. Bohužel se sešlo pouze 5 členů.
ŘÍJEN
15. října se v restauraci U Varských konalo tradiční Zvíkovecké posvícení. Byly opět připraveny vynikající pečené kachničky, nechyběla dobrá nálada ani pití. O hudbu i tanec bylo postaráno a sešlo se i několik lidí z okolních vesnic.
Z činnosti SDH: Brigáda na natírání vrat hasičské zbrojnice a zábradlí kolem nádrže.
Z činnosti SDH: Výjezd na Okrskové cvičení v Chlumě. Byla prováděna dálková doprava vody za pomoci pěti stříkaček typu PPS 12.
LISTOPAD
Obecně: Obecní úřad zakoupil 5 kontejnerů na komunální odpad včetně jejich nosiče za traktor v hodnotě 55 000,- Použití bude především k třídění odpadu a pronájmu obyvatelům.
Obecně: V obci se opět asfaltovaly silnice, tentokrát za 120 000,-. Nový koberec teď leží v ulici Do cihelny k Uhrům, u rybníka k Fialům a v Kaprovce u Aksamitů. Prováděla firma Strabag Písek.
Obecně: zatčen Roman Ryba za spoluúčast při krádeži automobilů.
12. listopadu byly dokončeny veškeré práce na rekonstrukci komunikace (točny) okolo sv. Františka Xaverského. Povrch je zhotoven z dlažebních kostek. Za účasti dotace plzeňského kraje 448 000 korun a 288 000 korun z rozpočtu obce prováděla stavbu firma Strabag Písek. Proběhlo veřejné slavnostní otevření s malým pohoštěním.
Dále byly představeny kříže u kostela a hřbitova, které formou sponzorského daru zrestaurovali Mgr. Jiří Fiala a Mga. Michaela Absolonová. Otevření se zúčastnilo kolem 40 obyvatel, firma Strabag předala stavbu ve výborném stavu.
Z činnosti SDH: Brigáda na sběr železného šrotu po vsi.
PROSINEC
2. prosince vykradl neznámý pachatel místnost Obecního úřadu. Do objektu se vloupal oknem v ubytovně v přízemí. Odnesl si sebou příruční pokladnu s 23 000,- korun, počítač + programy, skener a další drobné předměty. Celková škoda byla vyčíslena na 50 000,- korun.
3. prosince se konala v sále Obecního úřadu Mikulášská zábava. Od 14.00 hodin pro děti kde přišel na návštěvu čert, anděl a mikuláš. Děti říkaly básničky a zpívaly písničky a za odměnu dostaly malý dárek. Od 20.00 hodin byla zábava pro dospělé. Občerstvení a hudbu zajišťovali Tjutčevovi od řeky.
17. prosince pořádaly Zvíkovecké ženy v sále obecního úřadu Výstavu betlémů a prodej vánočních svícnů. Zúčastnilo se kolem 90 lidí a nechyběla ani děvčata z ústavu. Vyšel článek v Rokycanském deníku.
27. prosince bylo dost sněhu, kolem -6 °C.
30. prosince sníh, -4 °C.
Z činnosti SDH: Výroční členská schůze. Hodnocení práce a činnosti za rok 2005. Proběhlo přijetí a odhlášení členů + volby do nového vedení sboru.

 


 

rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 úvodem ... zpět na www.zvikovec.cz