logo e-kronika obce Zvíkovec
     
rok 2004

LEDEN

4.-5. ledna mrzlo a napadl sníh, bylo až -18 °C.

12. ledna byl nahlášen starostovi obce velký vítr, který může přejít až ve vichřici. Tato skutečnost byla vyhlášena obecním rozhlasem.

20. ledna se narodil v č.p. 71 Fiala Sebastian.

22. ledna bylo až -20 °C a sníh.

26. ledna se konala brigáda na místní nádrži. Prořezávalo se křoví. Na místě bylo malé občerstvení. Sešlo se 22 lidí.

31. ledna v noci byla opět vykradena hospoda ve dvoře.

 

ÚNOR

Obecně: Začátek měsíce bez sněhu, byla zvýšená hladina na řece Berounce.

4. února se nastěhovala do obecní ubytovny přítelkyně Karla Řezáče z č.p. 21
Simona Brožová s dcerou.

8. února přehnala se sněhová bouře a silný vítr se sněhem.

21. února se konal ples sboru dobrovolných hasičů. Ve velkém sále na obecním úřadu hrála dechovka, v malém pak byla diskotéka. Občerstvení zajišťovala firma Forsythia. Vypily se tři sudy piva. Akce se vydařila.

23. února pan Cajthaml z č.p. 24 dělá novou střechu.

 

BŘEZEN

6. března se na sále Obecního úřadu konala soutěž o nejlepší štrúdl. Na výběr bylo 18 druhů štrůdlů, které rozsuzovali Petr Uher, Mgr. Jiří Fiala, Jan Mach a PaeDr. Jana Česká. Na návštěvu zavítala i děvčata z Ústavu sociální péče a přijela se svou ukázkou latinsko amerických tanců i dvojice z Kralovic. Konečný verdikt za nejlepší výrobek připadl E. Bartoníčkové, R. Suché a Z. Aulingerové. Akci pořádaly Zvíkovecké ženy, sešlo se hodně lidí.

13. března Sbor dobrovolných hasičů a rybáři připravili akci s názvem Vesnická zabíjačka. Konalo se u hospody ve dvoře. K ochutnání byly nabízeny veškeré výrobky z prasete jako je ovar, jitrnice, jelita, tlačenka, guláš a řízky.

18. března přehrada Hracholusky zkouší vypouštění nádrže, byl 1. povodňový stupeň. Vyhlášeno místním rozhlasem.

21. března byl přes den velký vítr a přes noc i vichřice. Po bouři nesvítí veřejné osvětlení.

23.března náhle zemřela paní Hůlová z č.p. 25 Pohřeb na Zvíkovci byl 27. března

23. března Jandovi z Rakovníka přestavovali barák a dělaji novou střechu.

25. března proběhl po vsi sběr železného šrotu.

 

DUBEN

1. dubna se konalo předání Obecních bytů v bývalé škole firmou Sašstav Podmokly.

10. dubna sbírali hasiči železný šrot po obci.

12. dubna se pro veřejnost konal den otevřených dveří v nových bytech.

 

KVĚTEN

1. května vstoupila Česká republika do Evropské unie

8. května vyhráli hasiči v Okrskové soutěži v Terešově druhé místo z pěti družstev.

9. května prořezávali hasiči od křoví cestu na Podmokly.

22. května pořádali hasiči a Obecní úřad Máje. Ráno proběhlo postavení májky, odpoledne se po obci vybralo v průvodu 6000 korun, a poté následovala taneční zábava v prostorách Obecního úřadu.

22. května proběhlo školení první pomoci na Obecním úřadě. Sešlo se 20 lidí. Školila Bohunka Lebedová

18. května se konal zájezd na výstavu hasičské techniky Piros v Brně. Při příležitosti slev byla na místě zakoupena stříkačka a hadice.

 

ČERVEN

Obecně: Rozbil se místní rozhlas. Prozatím se jezdí po obci a hlásí se hasičskou Avií.

1. června byla svolána brigáda pro hasiče. Natíral se parket v amfiteátru a byla provedena údržba rybníka.

2. června byly zkolaudovány nové byty nad prodejnou.

11.12. června probíhaly volby do Evropského parlamentu. U voleb zasedali Pavel Pěnkava, Libuše Součková, Ladislav Uher, zapisovala J. Krůtová.

12. června se konal další ročník Zvíkovecké kytičky. Počasí bylo střídavé, bylo i dost návštěvníků. Večer proběhla taneční zábava se skupinou Fernet z Rakovníka.

12. června od ranního svítání až po dopoledne se konaly rybářské závody na rybníku. Pořádali hasiči, rybáři a obecní úřad. Vyšel i článek v novinách.

16. června se trvalým pobytem přihlásil do Zvíkovce Jiří Šulista z Českých Budějovic do č.p. 95k přítelkyni Gábině Vondráškové.

21. června provdali Chrzovi z č.p. 13 dceru Petru.

23. června byla dokončena výstavba Obecní ubytovny na Obecním úřadě v místnosti bývalého mandlu. Stavbu prováděla firma Sašstav Podmokly.

25. června proběhla kolaudace čističky u obchodu.

28. června se konalo jednání o pronájmu nových bytů. Hlásilo se pět zájemců.

 

ČERVENEC

2. července proběhlo od 19.00 hodin veřejné zasedání obce, kde občané hlasovali komu budou přiděleny nové byty nad obchodem.

3. července byl přidělen větší byt Romanovi Rybovi a Dagmar Taušové se synem Richardem Rybou a druhý menší byt byl přidělen Jiřímu Hronovi. Vyšel článek v novinách.

 

SRPEN

Z činnosti SDH: V polovině srpna ve večerních hodinách byl místním občanem zapálen kontejner na okraji obce. Byla použita dvě čerpadla k přenosu vody z místní nádrže asi k 800m vzdálenému požáru. Vzhledem ke stáří a znehodnocení  hadic byl první zásah profesionálních hasičů z Radnic. Při posílení členů a materiálu zahájeno dohašovaní požáru. Vznikla zanedbatelná škoda na majetku, nebyl zraněn žádný člověk, akce úspěšná.

1. srpna zemřel rodák ze Zvíkovce pan Rudolf Paul ve věku 55 let

7. srpna se na Zvíkovci konal ráno fotbalový zápas na hřišti za vsí. Zúčastnili se fotbalisté z Hlinců (1.místo), Malvazinek (2.místo), Zvíkovce (3.místo), Teplic, Podmokel, Radnic a Ptyče. Odpoledne následoval Dětský den. V zámeckém parku bylo od místních hasičů připraveno mnoho různých soutěží o zajímavé ceny, diplomy a medaile. Byla pozvána i Policie ČR, kteří nejprve vystavovali svojí techniku a vybavení a pak následovala ukázka výcviku a zásahu policejních psů. Bylo hezké počasí a přišlo kolem 100 lidi. Vstupné bylo 50 korun za osobu Zasoutěžit si přišla i děvčata z Ústavu sociální péče. Celá akce byla zakončena táborákem až do noci. Vyšel článek v novinách.

14. srpna byla na Zvíkovci další pouť. Taneční zábava se konala v přírodním amfiteátru u zámku, kde hrála skupina Fernet z Rakovníka. Počasí bylo přes den proměnlivé.

16. srpna se nastěhovali nájemníci do nových bytů nad krámem.

18. srpna se k trvalému pobytu přihlásili Roman Ryba, Dagmar Taušová, Richard Ryba a Jiří Hron v č.p. 44

 

ZÁŘÍ

Z činnosti SDH: Proplachovala se místní kanalizace.

Obecně: Instalovaly se pražce na cestu do Kalinovi vsi kvůli lepšímu odtoku vody při dešti.

Obecně: pan Forejt prováděl údržbu a natíral lavičky po vsi.

1. září vyjeli naši hasiči na soutěž Hasičiáda do Podmokel. Z celkového pořadí obsadili třetí místo z šesti družstev.

15. září se stěhovala Simona Brožová z ubytovny.

10. září pan Paul z Bělbožic upravoval náves a seškrabuje cestu do Podmokel.

25. září se konal zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech. Zúčastnilo se 30 lidi, vstupné bylo 100 korun.

 

ŘÍJEN

Z činnosti SDH: Naši hasiči byli pomáhat při čerpání rybníka na Chlumě.

Obecně: Místní rozhlas je stále nefunkční. Prozatím na zimu zapůjčil pan Igor Tjutčev ústřednu.

10. října hasiči postavili plot okolo rybníka.

16. října se v restauraci U Varských konalo Posvícenské posezení. Podávala se kachna se zelím, bramborovým a houskovým knedlíkem. Sešlo se hodně lidí.

15. října obsluhuje v hospodě u krámu paní Františka Machková z č.p. 41

21. října se v areálu Ústavu sociální péče u hřiště vysazují nové stromky. Každý stromek má svého sponzora (2500,- korun). Bylo vysazeno 27 druhů stromů.

29. října se připravuje na asfalt úsek V chaloupkách a Do cihelny.

 

LISTOPAD

1. listopadu se asfaltovala silnice Do cihelny a V chaloupkách. Stavbu prováděla firma Strabag Písek za celkovou částku 700 000,- korun. Plzeňský kraj přispěl částkou 210 000,- korun.

6. listopadu plzeňský kraj instaloval svodidla v zatáčce u hřbitova.

9. listopadu napadl první sníh.

22. listopadu má hospoda U slunce nového majitele. Předělávají ji na chalupu

25. listopadu proběhla rekonstrukce sochy svatého Františka Xaverského na návsi restaurátorskou firmou Art Kodiak z Rokycan, jejímž společníkem je i pan Mgr. Jiří Fiala ze Zvíkovce. Cena opravy sochy byla 186 000 korun. Dotací přispěl Plzeňský kraj 90 000,- a dalších 96 000,- bylo z rozpočtu obce.

 

PROSINEC

1. prosince Obecní úřad a Zvíkovecké ženy pořádaly Mikulášskou nadílku pro děti v sále obecního úřadu.

8. prosince se konala Výroční veřejná schůze na Obecním úřadě. Sešlo se kolem 30 lidí.

24. prosince jsou Vánoce bez sněhu.

31.prosince Silvestr, přátelské posezení se koná na sále Obecního úřadu a U Varských.


 

rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 úvodem ... zpět na www.zvikovec.cz