logo e-kronika obce Zvíkovec
     
rok 2002

LISTOPAD

2.-3. listopadu bylo zvoleno nové Obecního zastupitelstva. Starostou byl zvolen Petr Uher, místostarostou Jiří Fiala, předsedou dopravní komise a velitelem požární jednotky Ladislav Uher, předsedou finanční komise Václav Vondráček, předsedou kulturní komise mga. Michaela Absolonová, předsedou pro občanské záležitosti Libuše Součková, předsedou stavební komise a životního prostředí Jana Krůtová a účetní Růžena Suchá z Podmokel.

Místní knihovnu vede paní Věra Řezáčová.

 

PROSINEC

20. prosince se konala brigáda na rybníku. Sešlo se celkem 17 lidí.


 

rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 úvodem ... zpět na www.zvikovec.cz